Δραστηριότητες

 

Συνδέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σχολείο φέρει την ονομασία: « 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Σταυρού ». Βρίσκεται στα διοικητικά όρια του νέου Καλλικράτειου Δήμου Βόλβης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Η σχολική μας μονάδα αποτελεί το μοναδικό σχολείο της περιοχής που παρέχει Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση σε  επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε έναν Δήμο που απλώνεται σε 782 Km2, αποτελείται από 38 χωριά και οικισμούς  και έχει πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2001, 26.079 κατοίκους.

Η σχολική μονάδα ιδρύθηκε το 1997  ως «Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Σταυρού», «1ο ΤΕΕ Σταυρού». Το 2007 μετατράπηκε σε «Επαγγελματικό Λύκειο» με ονομασία «1ο ΕΠΑ.Λ. Σταυρού».
Κατά τη  σχολική χρονιά 2010-2011 στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Σταυρού παρακολουθούσαν μαθήματα 103 μαθητές (75 αγόρια και 28 κορίτσια). Στην Α΄ τάξη υπάρχουν 35 μαθητές (29 αγόρια και 6 κορίτσια), στη Β΄ τάξη 37 μαθητές (23 αγόρια και 14 κορίτσια) και στην Γ΄ τάξη 31 μαθητές (23 αγόρια και 8 κορίτσια).

Το σχολείο διαθέτει έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας και τέσσερα  (4) εργαστήρια (2 πληροφορικής ,  ένα ηλεκτρολογίας και ένα  υγείας προνοιας -βοηθών νοσηλευτών).
Η σημερινή πραγματικότητα του ΕΠΑ.Λ. Σταυρού οδηγεί στην ανάγκη νέου σχολικού κτιρίου. Οι προοπτικές με τη νέα δομή του δήμου Βόλβης θα φέρει νέα αύξηση του μαθητικού πληθυσμού του ΕΠΑ.Λ..